Dmitriy I. Kislitsyn, Nadezhda T. Sukhanova,, Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, 65 Ilinskaya str., 603009 Nizhny Novgorod, Russia