FILGUEIRAS, F. A corrup í§ ío do Estado: perspectivas teóricas e seu processo social. Utopía y Praxis Latinoamericana, v. 11, n. 34, 11.