Yuliia Kotelianets, Tetiana Dovha, Natalka Kotelianets, Tetiana Plachynda,, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Kropyvnytskyi, Ukraine