Young Cheol Ko, Svetlana Yurievna Glushkova, Elvina Ilnurovna Khayarova,, Kazan Federal University