Abdelnabi Salem, Milad, Community College of Qatar – Sebha University