Planella Ribera, Jordi, Universitat Oberta de Catalunya