Dara Aisyah H.M. Ali Puteh, Berhanundin Abdullah, Faculty of Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia