Yuliansyah Yuliansyah, Abdulrahman I Al Shikhy,, Graduate School of Business – Universiti Kebangsaan Malaysia