Méndez Reyes, J. (2021) «Apuntes para una pedagogía decolonial e intercultural: Notes for a Decolonial and Intercultural Pedagogy», Revista de Filosofía, 38, pp. 141-151. doi: 10.5281/zenodo.5142708.