Méndez Reyes, Johan. 2021. «Apuntes Para Una pedagogía Decolonial E Intercultural: Notes for a Decolonial and Intercultural Pedagogy». Revista De Filosofía 38 (junio), 141-51. https://doi.org/10.5281/zenodo.5142708.