[1]
Méndez Reyes, J. 2021. Apuntes para una pedagogía decolonial e intercultural: Notes for a Decolonial and Intercultural Pedagogy. Revista de Filosofía. 38, (jun. 2021), 141-151. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.5142708.